top of page
FEKIS vývoz odpadových vôd zo žúmp, septikov a ČOV

Cenník

Názov obce
Cena s DPH*
Bernolákovo
95 €
Devín
90 €
Dunajská Lužná
95 €
Hamuliakovo
95 €
Horná Potôň
110 €
Hrubá Borša
120 €
Hrubý Šúr
95 €
Hviezdoslavov
95 €
Ivanka pri Dunaji
95 €
Jarovce
85 €
Kalinkovo
95 €
Kostolná pri Dunaji
120 €
Kráľová pri Senci
120 €
Kvetoslavov
95 €
Lehnice
110 €
Malinovo
80 €
Miloslavov
95 €
Most pri Bratislave
80 €
Nová Dedinka
95 €
Petržalka
85 €
Podunajské Biskupice
80 €
Rača
100 €
Rovinka
95 €
Ružinov
80 €
Senec - juh
100 €
Tomášov
85 €
Tureň
95 €
Vajnory
95 €
Veľký Biel
95 €
Vlky
95 €
Vrakuňa
80 €
Zálesie
80 €
Čierna Voda
95 €
Šamorín
95 €
Štvrtok na Ostrove
90 €

*Cena vývozu je stanovená od miesta vývozu (obce) do najbližšej zmluvnej ČOV. Ak bude zo strany najbližšej zmluvnej ČOV odmietnutý príjem odpadovej vody, bude vývoz realizovaný do ďalšej zmluvnej ČOV, ktorá je schopná odpadovú vodu prijať. V tom prípade bude cena navýšená o sumu v rozpätí 10-50 € s DPH v závislosti od vzdialenosti do ďalšej najbližšej dostupnej ČOV.

V lokalitách so sťaženým prístupom k žumpe, septiku alebo ČOV si vyhradzujeme právo účtovať k základnej sadzbe za službu príplatok. 

Ceny sú platné od 01.02.2024

 

  • Facebook
bottom of page